Rots & Watertraining

Het concept van Rots en Water geeft jeugdigen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. Gaandeweg dit proces leren zij, o.a. in sociale situaties, weloverwogen beslissingen te nemen en ontwikkelen zij meer en veelzijdigere gedragsalternatieven.

Thema's

Via een fysieke invalshoek worden mentale en sociale vaardigheden aangeleerd en doelstellingen behaald. Alle sessies kenmerken zich door een afwisseling van fysieke oefeningen en spel, reflectiemomenten en gesprekken. Op D’n Hoef werken we in de buitenlucht of in onze theaterzaal. De sessies van het basisprogramma zijn opgebouwd rond onder meer de volgende thema’s:

  • Grenzen voelen-respecteren-stellen
  • Eigen keuzes maken
  • Groepsdruk
  • Social media
  • Veiligheid, weerbaarheid en lichaamstaal

Professional
Onze rots en watertrainer is gespecialiseerd in autisme.

Financiering
Zorg voor jeugdigen/jongeren met een indicatie (PGB, WLZ, ZIN) wordt door de gemeente of verzekering vergoed. Dit kunt u regelen via de  gezins- en jongerencoaches van centrum voor jeugd en gezin of via de huisarts.