Gespecialiseerde begeleiding groep ?

Aan basisschoolkinderen voor wie grote groepen niet passend zijn vanwege explosief gedrag biedt d'n Hoef de gespecialiseerde begeleiding groep.

begeleiding op zaterdag

Executieve functies

Bij gespecialiseerde begeleiding groep ligt de nadruk op het aanleren van de executieve functies, zoals het kunnen starten met een activiteit, leren wachten op elkaar, het reguleren van emoties, concentreren, omgaan met veranderingen, organiseren en plannen, reflecteren en je inleven in een ander. Hierbij wordt het gebruik van onze paarden methodisch ingezet. Een doel kan zijn: deel kunnen nemen aan het verenigingsleven.

Team
De medewerkers van D'n Hoef kijken vooral naar wat iemand kan. Er wordt werk gemaakt van ieders talent. Dit alles vanuit hun professionele achtergrond en brede ervaring. Bij D'n Hoef vind je de volgende specialisaties:

 • Docenten
 • Sociaal pedagogisch hulpverleners
 • Gedragsdeskundige
 • Kinder-en jeugdpsycholoog
 • DAVIS- counselor
 • Paardencoaches
 • Vaktherapeuten

  Financiering
  Zorg voor jeugdigen/jongeren met een indicatie (JW-ZIN, WLZ-ZIN) wordt door de gemeente of verzekering vergoed. Dit kunt u regelen via de  gezins- en jongerencoaches van centrum voor jeugd en gezin of via de huisarts.