Specialistische naschoolse opvang of groep?

Aan basisschoolkinderen voor wie grote groepen niet passend zijn vanwege explosief gedrag biedt d'n Hoef de gespecialiseerde naschoolse opvang of gespecialiseerde begeleiding groep.

Executieve functies

Zowel bij de specialistische naschoolse opvang als bij gespecialiseerde begeleiding groep ligt de nadruk op het aanleren van de executieve functies, zoals het kunnen starten met een activiteit, leren wachten op elkaar, het reguleren van emoties, concentreren, omgaan met veranderingen, organiseren en plannen, reflecteren en je inleven in een ander. Hierbij wordt het gebruik van onze paarden methodisch ingezet. Beide producten vinen plaats na schooltijd. De bedoeling is dat kinderen uiteindelijk uitsromen naar een BSO of deel kunnen nemen aan het verenigingsleven.
Wij overleggen altijd met ouders en verwijzers om te komen tot een keuze voor het meest passende product.

Team
De medewerkers van D'n Hoef kijken vooral naar wat iemand kan. Er wordt werk gemaakt van ieders talent. Dit alles vanuit hun professionele achtergrond en brede ervaring. Bij D'n Hoef vind je de volgende specialisaties:

 • Docenten
 • Sociaal pedagogisch hulpverleners
 • Gedragsdeskundige
 • Kinder-en jeugdpsycholoog
 • DAVIS- counselor
 • Paardencoaches
 • Vaktherapeuten

  Financiering
  Zorg voor jeugdigen/jongeren met een indicatie (JW-ZIN, WLZ-ZIN) wordt door de gemeente of verzekering vergoed. Dit kunt u regelen via de  gezins- en jongerencoaches van centrum voor jeugd en gezin of via de huisarts.