Specialistische naschoolse opvang

Aan basisschoolkinderen voor wie de reguliere BSO niet passend is vanwege explosief gedrag biedt d'n Hoef de gespecialiseerde naschoolse opvang. Ook voor tieners zijn er speciale groepen. 

Executieve functies

Bij de specialistische naschoolse opvang ligt de nadruk op het aanleren van de executieve functies, zoals het kunnen starten met een activiteit, leren wachten op elkaar, het reguleren van emoties, concentreren, omgaan met veranderingen, organiseren en plannen, reflecteren en je inleven in een ander. Hierbij wordt het gebruik van onze paarden methodisch ingezet. Specialistische naschoolse opvang vindt plaats na schooltijd, op woensdagavond, op zaterdag en in vakanties. De bedoeling is dat kinderen uiteindelijk uitsromen naar een BSO of deel kunnen nemen aan het verenigingsleven.

Team
De medewerkers van D'n Hoef kijken vooral naar wat iemand kan. Er wordt werk gemaakt van ieders talent. Dit alles vanuit hun professionele achtergrond en brede ervaring. Bij D'n Hoef vind je de volgende specialisaties:

 • Docenten
 • Sociaal pedagogisch hulpverleners
 • Gedragsdeskundige
 • Kinder-en jeugdpsycholoog
 • DAVIS- counselor
 • Paardencoaches
 • Vaktherapeuten

  Financiering
  Zorg voor jeugdigen/jongeren met een indicatie (PGB, WLZ, ZIN) wordt door de gemeente of verzekering vergoed. Dit kunt u regelen via de  gezins- en jongerencoaches van centrum voor jeugd en gezin of via de huisarts.