Behandeling groep

Wanneer omgaan in een groep zoveel problemen oplevert dat het kind niet meer naar school kan en het aan vaardigheden ontbreekt kan behandeling in de groep uitkomst bieden. In zeer kleine groepjes worden de vaardigheden aangeleerd teneinde tot een gedragsverandering te komen.

Behandeling groep

Het behandelprogramma van D’n Hoef bestaat uit een combinatie van onderwijs en zorg. Hierbij is het hoofddoel ervoor te zorgen dat kinderen succesvol de overstap kunnen maken naar de gespecialiseerde groep en vervolgens geleidelijk in kunnen stromen op school of stage.Meestal gaat behandeling groep gepaard met een traject behandeling individueel. 

Team
De medewerkers van D'n Hoef kijken vooral naar wat iemand kan. Er wordt werk gemaakt van ieders talent. Dit alles vanuit hun professionele achtergrond en brede ervaring en geleid door de regievoerder. Bij D'n Hoef vind je de volgende specialisaties: 

 • Ambulant begeleiders
 • Docenten
 • Sociaal pedagogisch hulpverleners
 • Klinisch psycholoog
 • Equitherapeuten
 • Paardencoachen

Natuurlijk leren
Wij gaan ervan uit dat ieder kind een intrinsieke motivatie tot leren heeft. In het behandeltraject gaan wij samen met de leerling op zoek naar deze motivatie om van daaruit ook het schoolse leren weer op te pakken. De dieren en de natuur van D’n Hoef vormen een krachtige leeromgeving, die zorgt voor optimale mogelijkheden tot zelfontplooiing. Natuurlijk leren op D’n Hoef biedt veel ruimte voor interactie. De leerstof wordt in de context aangeboden, natuurlijk leren gaat uit van systeemdenken. Behandeling groep kan je o.a. helpen om:

 • Leren om meer zelfvertrouwen te krijgen waardoor je problemen zelf kunt voorkomen.
 • Leren om te wachten op je beurt.
 • Leren hoe je zelf kunt plannen.
 • Leren wat je kan doen als je boos bent, zonder de groep te storen.
 • Leren om te gaan met vervelende situaties vanuit de schooltijd zoals angst, verdriet en agressie. 

Financiering
Behandeling voor jeugdigen met een indicatie (WLZ, ZIN) wordt door de gemeente of verzekering vergoed. Dit kunt u regelen via de op gezins- en jongerencoaches van centrum voor jeugd en gezin of via de huisarts.

Aanmeldformulier Behandeling

Via dit formulier kunt u uw kind of uzelf aanmelden voor behandeling. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen we contact met u op.