Behandeling individueel

Een zeer effectieve vorm van behandeling om de ontwikkeling van kinderen, tieners op sociaal, emotioneel of cognitief niveau te corrigeren of versnellen, onder regievoering van onze kinder-en jeugdpsycholoog.

begeleiding op zaterdag

Zorg op maat

Wanneer er behoefte is aan individuele behandeling laat het kind zulk ernstig problematisch gedrag zien, dat hierdoor de ontwikkeling verstoord wordt. Er is sprake van forse conflicten, waardoor de ontwikkeling van het kind stagneert. Vaak hebben er al meerdere hulpverleningstrajecten plaatsgevonden. Er is een hoog risico op crisis / uithuisplaatsing. Wanneer een kind gebruik maakt van een behandeltraject op D’n Hoef is het raadzaam om ook individuele begeleiding te krijgen, om het aangeleerde te kunnen oefenen.

Leren door te doen
Werken met paarden betekent "leren door te dóen". Dat vinden kinderen vaak fijn en maakt ze extra toegankelijk. Want als je beweegt, denk, doe en voel je van alles. Door vervolgens op de júiste manier te bewegen, kun je gedrag positief beïnvloeden en psychische klachten wegnemen of verminderen. In die zin heeft gespecialiseerde begeleiding met paarden ook veel weg van PMT (psychomotorische therapie). Alleen worden nu paarden ingezet en vindt deze gespecialiseerde begeleiding niet in de gymzaal plaats, maar heerlijk in de buitenlucht, onder regie van een kinder-en jeugdpsycholoog. Behandeling met paarden kan je o.a. helpen om:

  • Leren om meer zelfvertrouwen te krijgen waardoor je problemen zelf kunt voorkomen.
  • Leren om te gaan met pijn.
  • Leren hoe je zelf meer kracht en energie kunt krijgen.
  • Leren wat je kan doen als je boos bent, anders dan hoe het nu gaat.
  • Leren om te gaan met vervelende situaties van vroeger en angst, verdriet en agressie een juiste plek mogen hebben. 

Financiering
Behandeling voor jeugdigen met een indicatie (JW-ZIN) wordt door de gemeente of verzekering vergoed. Dit kunt u regelen via de op gezins- en jongerencoaches van centrum voor jeugd en gezin of via de huisarts.