Behandeling 

Een zeer effectieve vorm van behandeling, speciaal gericht op de LVB-problematiek. Het kind heeft een IQ tot 85. De behandeling is gericht op het voorkomen van stagnatie en/of het bevorderen van de ontwikkeling. Meestal gebeurt dit samen met de paarden op D’n hoef,  onder regievoering van onze kinder- en jeugdpsycholoog, in combinatie met ondersteuning aan ouders.

begeleiding op zaterdag

Zorg op maat

Behandeling aan kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking is gericht op het voorkomen van stagnatie en het bevorderen van de ontwikkeling.  Wij behandelen in combinatie met individuele begeleiding of begeleiding groep, zodat de kinderen kunnen oefenen wat ze tijdens de behandeling geleerd hebben.

Leren door te doen
Werken met dieren, speciaal paarden, betekent 'leren door te dóen'. Binnen de LVB-problematiek is informatieverwerking middels praten vaak lastig. Ook het maken van de transfer naar het dagelijks leven behoeft bij deze groep kinderen specifieke aandacht. Bij onze behandeling, waarbij dieren worden ingezet, worden aangeleerde vaardigheden door de zintuigen intern bekrachtigd. Ervarend leren met hulp van paarden is het creëren van een methodisch opgezette leersituatie, waarin mensen concrete en intense ervaringen opdoen, die van reflectie over deze ervaringen leiden tot verandering in cognitie en gedrag op meerdere leefgebieden’ (‘VIP-trainingen D’n Hoef aan Sociaal Pedagogisch Hulpverleners’). Altijd onder regie van een kinder- en jeugdpsycholoog.

  • Behandeling met paarden kan deze kinderen o.a. helpen om:
    Leren wachten op je beurt.
  • Leren wat je kan doen als je boos bent, anders dan hoe het nu gaat.
  • Leren om te gaan met nieuwe situaties.
  • Leren om emoties een naam te geven en je daardoor beter te uiten. 

Executieve functies lopen door elkaar heen en zijn niet altijd goed te onderscheiden. Voor de behandelaar die met paarden werkt is het van belang het (nooit te plannen) paard niet te onderschatten, blij te zijn met onverwachte situaties en per direct in te schatten welke executieve functie je kunt trainen. Vanzelfsprekend in het hier en nu.

Financiering
Behandeling voor LVB-jeugdigen met een indicatie (JW-ZIN) wordt door de gemeente of verzekering vergoed. Dit kunt u regelen via de op gezins- en jongerencoaches van centrum voor jeugd en gezin of via de huisarts.