D'n Hoef Lierop, zorg en onderwijs

Gespecialiseerde begeleiding

Voor ouders en kinderen van 4 t/m 18  jaar die te maken hebben met sociaal-emotionele problemen, ontwikkelingsstoornissen  of wanneer het door omstandigheden (verlies, scheiding) tijdelijk even moeilijker gaat. Zorgonderwijs en dagbesteding voor kinderen en jongeren die gedeeltelijk niet naar school kunnen en gespecialiseerde individuele begeleiding aan (jong)volwassenen.

Dagbesteding


Het hoofddoel van onze dagbesteding is om kinderen en tieners  succesvol de overstap te doen maken naar school of stage.  Vaak komen de kinderen die gebruik maken van dagbesteding uit een behandeltraject. Per dagdeel wordt gewerkt met een vast rooster waarbij natuurlijk leren en dierverzorging centraal staan.

D'n Hoef Lierop, coaching

INDIVIDUELE BEGELEIDING/
THUISBEGELEIDING

Een zeer effectieve vorm van gespecialiseerde begeleiding om de ontwikkeling van kinderen, tieners en ouders op sociaal, psychomotorisch, emotioneel of cognitief niveau te corrigeren of versnellen, rechtstreeks in de thuissiituatie of met de paarden op D'n hoef.

GESPECIALISEERDE NASCHOOLSE OPVANG

Aan basisschool kinderen voor wie de reguliere BSO niet passend is vanwege explosief gedrag biedt D'n Hoef de gespecialiseerde naschoolse- en vakantieopvang. 
Ook voor tieners zijn er speciale groepen. 

Logeren bij dn Hoef in Someren

logeren bij D'n Hoef

Geen genoeg van D’n Hoef of een uithuisplaatsing en oververmoeide ouders voorkomen? Kom dan logeren op D’n Hoef! Iedere maand kun je bij ons blijven slapen en ontdekken hoe paarden slapen, wat voor geluiden je op een boerderij hoort en ’s ochtends vers gezochte eitjes bij het ontbijt! Back to basic met Manon en Joyce van D’n Hoef.

GESPECIALISEERDE VAKANTIE OPVANG

Aan basisschoolkinderen voor wie de reguliere BSO niet passend is vanwege explosief gedrag, biedt D'n Hoef de gespecialiseerde naschoolse- en vakantieopvang. Ook voor tieners zijn er speciale groepen.