Gespecialiseerde naschoolse opvang

Aan basisschoolkinderen voor wie de reguliere BSO niet passend is vanwege explosief gedrag biedt d'n Hoef de gespecialiseerde naschoolse opvang. Ook voor tieners zijn er speciale groepen. 

Executieve functies

Bij de gespecialiseerde begeleiding na schooltijd, op woensdagavond, op zaterdag en in vakanties ligt de nadruk op het aanleren van de executieve functies, zoals het kunnen starten met een activiteit, leren wachten op elkaar, het reguleren van emoties, concentreren, omgaan met veranderingen, organiseren en plannen, reflecteren en je inleven in een ander. Hierbij wordt het gebruik van onze paarden methodisch ingezet.

Team
De medewerkers van D'n Hoef kijken vooral naar wat iemand kan. Er wordt werk gemaakt van ieders talent. Dit alles vanuit hun professionele achtergrond en brede ervaring. Bij D'n Hoef vind je de volgende specialisaties:

  • Sociaal pedagogisch hulpverleners
  • Ecologisch pedagoog
  • Equitherapeuten
  • Paardencoaches

Financiering
Zorg voor jeugdigen/jongeren met een indicatie (PGB, WLZ, ZIN) wordt door de gemeente of verzekering vergoed. Dit kunt u regelen via de  gezins- en jongerencoaches van centrum voor jeugd en gezin of via de huisarts.

Aanmeldformulier gespecialiseerde begeleiding

Via dit formulier kunt u uw kind of uzelf aanmelden voor begeleiding. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen we contact met u op. Bij het ontvangen van dit formulier leggen wij ook altijd contact met school en de gemeente.