D'n Hoef Lierop, zorg en onderwijs

Zorgonderwijs

Binnen het passend en speciaal onderwijs kan het voorkomen dat kinderen volledig uitvallen en niet meer naar school kunnen. Dan biedt het zorgonderwijsprogramma  op D'n Hoef uitkomst. 

Terug naar school

Het behandelprogramma van D'n Hoeft biedt een combinatie van onderwijs en zorg in één arrangement Hierbij is het hoofddoel ervoor te zorgen dat kinderen en tieners  succesvol de overstap kunnen maken naar de gespecialiseerde begeleiding groep en geleidelijk in kunnen stromen op school of stage.  

Schooluitval voorkomen
D’n Hoef kan ook helpen in het voorkómen van schooluitval. Bij kinderen die dreigen uit te vallen worden de leer- en gedragsproblemen opgespoord en opgelost. De kinderen moeten weer het plezier in school en vertrouwen in het eigen kunnen terugkrijgen.

Ons team
De medewerkers van D'n Hoef kijken vooral naar wat iemand kan. Er wordt werk gemaakt van ieders talent. Dit alles vanuit hun professionele achtergrond en brede ervaring. Bij D'n Hoef vind je de volgende specialisaties:

Ambulant begeleiders
Docenten
Sociaal pedagogisch hulpverleners
Klinisch psycholoog
Equitherapeuten
Paardencoaches

Financiering
Zorg voor jeugdigen/jongeren met een indicatie (PGB, WLZ, ZIN) wordt door de gemeente of verzekering vergoed. Dit kunt u regelen via de  gezins- en jongerencoaches van centrum voor jeugd en gezin of via de huisarts.

EVEN ERTUSSENUIT

Als een kind tijdelijk niet naar school kan, maar nog niet toe is aan het time-outprogramma biedt D’n Hoef begeleiding via het dagbestedings-programma op de zorgboerderij.

Aanmeldformulier gespecialiseerde begeleiding

Via dit formulier kunt u uw kind of uzelf aanmelden voor begeleiding. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen we contact met u op. Bij het ontvangen van dit formulier leggen wij ook altijd contact met school en de gemeente.