BG_Boom_8

Natuurlijk leren

D’n Hoef heeft voor ieder kind een geschikte maatwerk-aanpak. Afhankelijk van de vraag of de ervaren problematiek is dit een kort- of langdurig traject. Grote overeenkomst tussen al onze therapievormen – of deze nu individueel zijn of in de groep – is dat de kinderen bij ons lekker in de natuur zijn. We zijn veel buiten, leren met en van elkaar en de dieren. In die zin is D’n Hoef een echte boerderij: met honden, katten, paarden, geiten, kippen en konijnen die we samen verzorgen.

 

Aanmelden

Voor wie?

Kinderen die naar D'n Hoef komen, kunnen te maken hebben met:

  • ADHD
  • Autisme
  • Hoogbegaafdheid
  • Verwerken van een scheiding
  • Verlies
  • Faalangst
  • Problemen in de omgang met anderen
  • Gepest worden of pester zijn
  • Motorische problemen
  • Dyslexie
Financiering

Zorg voor jeugdigen/jongeren met een indicatie wordt door de gemeente altijd vergoed. Dit kunt u regelen via de opvoedondersteuner van centrum voor jeugd en gezin of via de huisarts.

De opvoedondersteuners voor Helmond vindt u hier. Voor Asten en Someren klikt u hier. Voor Eindhoven klikt u hier, voor Deurne klikt u hier, voor Geldrop-Mierlo klik hier en voor Gemert-Bakel hier. Ten slotte vindt u de opvoedondersteuners in Laarbeek hier.

BG_Boom-1

Ons aanbod

D’n Hoef heeft het aanbod over verschillende ‘takken’ verdeeld:

Tak 1: Individuele begeleiding /thuisbegeleiding

Voor kinderen met individuele ontwikkelingsvragen

Huis- en schoolbezoeken, thuis oefenen onder begeleiding, oudergesprekken en bang-boos-blij-trainingen voor kinderen van gescheiden ouders.

Tak 2: Gespecialiseerde naschoolse opvang / vakantieopvang

Voor kinderen met groepsgerichte ontwikkelingsvragen

Naschoolse opvang, Tienerclub, vakantieopvang en KinderDoeDagen.

Tak 3: Time-out

 

Voor kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen

Het time-outprogramma is bedoeld voor kinderen die even een stapje uit de schoolomgeving moeten nemen en is een combinatie van zorg en onderwijs in één arrangement.

Tak 4: Equitherapie

Voor autistische of ontwikkelingsvertraagde, hyperactieve kinderen, kinderen met sociale problemen of handicaps, getraumatiseerde kinderen en kinderen met hechtings- problemen of depressieve klachten, maar ook hoogbegaafde kinderen of moeilijk lerende kinderen

Bij equitherapie wordt gewerkt met paarden. Het is een zeer effectieve therapievorm om de ontwikkeling van kinderen op sociaal, psychomotorisch, emotioneel of cognitief niveau te corrigeren of versnellen.

Tak 5: Voltigeclub

Voor alle kinderen van 6 tot 16 jaar: dus jongens en meisjes, zonder en met beperking.

Bij voltige doe je turnoefeningen op het paard terwijl dat rondjes (voltes) loopt. Voordat je de oefeningen op het paard gaat uitvoeren, oefen je eerst op een oefenton die Kareltje genoemd wordt.

Tak 6: Dagbesteding

Voor

OUDER ANNEMIEKE OVER D'N HOEF
OUDER ANNEMIEKE OVER D'N HOEF

“Het ging in groep 3 niet lekker met onze dochter Yara. Uit onderzoek bleek dat zij een intelligente meid is die last heeft van ADHD en dyslexie. Via Bureau Jeugdzorg kwamen we bij D’n Hoef voor individuele en groepsbegeleiding. Ze maakte al snel veel progressie en wij als ouders werden tussentijds goed op de hoogte gehouden. Inmiddels heeft Yara meer controle over haar ADHD en veel meer zelfvertrouwen."