BG_Boom_9

Terug naar school

Het time-outprogramma van D'n Hoef is een combinatie van zorg en onderwijs in één arrangement. Hierbij is het hoofddoel ervoor te zorgen dat kinderen en tieners binnen korte tijd weer succesvol teruggeplaatst worden op de eigen of op een andere school binnen een schoolbestuur.

BG_Boom_8
Schooluitval voorkómen

D’n Hoef kan ook helpen in het voorkómen van schooluitval. Bij kinderen die dreigen uit te vallen worden de leerproblemen opgespoord en opgelost. De kinderen moeten weer het plezier in school en vertrouwen in het eigen kunnen terugkrijgen.

Of het nu gaat om lees-, spelling- en rekenproblemen, ter voorkoming van faalangst, slechte motivatie of lage concentratie: D’n Hoef kan de juiste begeleiding bieden, waarbij remedial teaching kan worden ingezet.

Financiering

Zorg voor jeugdigen/jongeren met een indicatie wordt door de gemeente altijd vergoed. Dit kunt u regelen via de opvoedondersteuner van centrum voor jeugd en gezin of via de huisarts.

De opvoedondersteuners voor Helmond vindt u hier. Voor Asten en Someren klikt u hier. Voor Eindhoven klikt u hier, voor Deurne klikt u hier, voor Geldrop-Mierlo klik hier en voor Gemert-Bakel hier. Ten slotte vindt u de opvoedondersteuners in Laarbeek hier

TimeOut 001
Time out 003
Time out