Onze (zorg) werkwijze

Omdat de begeleiding altijd maatwerk is, kunnen we hier moeilijk aangeven waar deze uit zal bestaan. Samen wordt bepaald wat ‘de beste weg’ is. Er kunnen huis- en schoolbezoeken nodig zijn, oudergesprekken plaatsvinden, er kan thuis geoefend worden met een begeleider van D’n Hoef of kinderen krijgen een speciale training. Lees hieronder welke stappen doorlopen worden.

begeleiding op zaterdag

Intake

De meeste kinderen komen via de huisarts of opvoed-ondersteuner bij ons terecht. Maar ook wanneer u zelf denkt dat uw kind met specifieke problemen kampt of wat extra steun/begeleiding nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Na dit eerste contact plannen we een uitgebreide intake. Deze duurt ongeveer anderhalf uur. U als ouder/verzorger informeert ons dan over de ervaren problemen of aandachtspunten, overhandigt eventuele onderzoeks-rapporten of –verslagen en spreekt uw doelen, wensen en verwachtingen uit. Samen proberen we de vraag zo helder mogelijk te krijgen. Wij op onze beurt informeren u over wat we te bieden hebben, aan welke aanpak we in eerste instantie denken en geven u een rondleiding. Als we besluiten om samen verder te gaan, vullen we de benodigde papieren samen in en geven we u nog wat informatie mee naar huis.

Vervolg

Naar aanleiding van de intake stellen we een lijst met doelen op, die we – als we het erover eens zijn – beiden ondertekenen. Deze doelen zijn heel concreet en betreffen vaak kleine stapjes: het gaat erom wat we in een periode van 10 weken samen willen bereiken met en voor uw kind. De meeste kinderen kunnen snel geplaatst worden, maar soms is er sprake van een wachtlijst. In de praktijk is deze vaak niet langer dan tien weken.

Wanneer u uw kind brengt of haalt, is er vaak wel ruimte voor een korte overdracht. Deze is beperkt en veelal van praktische aard. Bij de start van de periode plannen we direct een moment voor een evaluatiegesprek. In dit gesprek bespreken we de vooraf vastgestelde doelen: in hoeverre zijn deze gerealiseerd? Welke verandering merkt u als ouder? En uw kind? Hoe gaat het op school? Is er voldoende vooruitgang geboekt? Is de hulp van D’n Hoef nog nodig en gewenst? En wat willen we dan bereiken? Indien van toepassing worden nieuwe doelen vastgelegd voor de komende periode.

Mocht er tussentijds van uw of onze zijde behoefte zijn aan een extra gesprek, dan wordt dat direct en op korte termijn ingepland.