Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 gaat de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Doel van de nieuwe wet is dat organisaties nóg veiliger en secuurder met persoonsgegevens omgaan. Voor d'n Hoef als organisatie betekent de Wet AVG dat er op structurele wijze aandacht is voor privacy en de rechten en plichten van cliënten en medewerkers. Om de privacy te waarborgen hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt.

Klik hier voor ons vernieuwde privacystatement.