Teamcoaching onderwijs

Gericht op de hiërarchie binnen het team en van het team binnen de organisatie. Het gaat in het onderwijs vaak om de hiërarchie tussen professionals (wie mag wat doen), maar ook om de ervaring in het vak en de leeftijd van teamleden. Dit vertaalt zich naar verantwoordelijkheid nemen, verantwoordelijkheid hebben of verantwoordelijkheid krijgen vanuit het team, de eigen organisatie en andere belanghebbenden in de onderwijsketen, zoals kinderen, ouders en inzet van passend-onderwijsactiviteiten.

begeleiding op zaterdag

Team Up Onderwijs-training

De ‘Team Up Onderwijs’-training is een teamcoachingsdag speciaal afgestemd op onderwijsteams. Daarbij kan bijvoorbeeld specifiek worden ingegaan op de rol van de ouder in de school. Hoe ga je als team daarmee om? Welke positie bekleedt de directeur, de IB’er en de leerkracht daarin? Maar natuurlijk kunnen er ook andere doelen gesteld worden. Eén ding staat buiten kijf: het zal een zeer leerzame studiedag worden.

Doelgroepen

  • Schoolteams die anders willen werken, qua samenstelling (flink) gewijzigd zijn, die met nieuwe methodieken gaan werken of die het team willen versterken.
  • Bouwgroepen of kernteams die zich willen verbeteren.
  • Individuele leerkrachten die zijn vastgelopen en gecoacht willen worden zodat ze ofwel op de eigen school kunnen blijven, ofwel op een andere school aan de slag gaan, ofwel buiten het onderwijs werk gaan vinden.

Kosten: € 250,- per persoon en per dag, excl. btw

Het is daarnaast bij D’n Hoef natuurlijk ook mogelijk om gewoon een teamuitje ‘voor de gezelligheid’ te doen. Er is dan behalve het creëren van binding door samen ontspannen buiten bezig te zijn geen specifiek doel dat nagestreefd wordt.