Buitsenschoolse opvang in Lierop tussen het groen en de dieren

Begeleiding jeugd

Voor ouders en kinderen van 4 t/m 18  jaar die te maken hebben met sociaal-emotionele problemen, ontwikkelings-stoornissen of wanneer het door omstandigheden (verlies, scheiding) tijdelijk even moeilijker gaat.  Begeleiding is altijd gericht op:

  • het stimuleren van probleemoplossend vermogen en een gedragsverandering
  • het vergroten van de veiligheid
  • het vergroten van ontwikkelingskansen van de jeugdige

begeleiding op zaterdag

duurzame Dagbesteding

Jeugdigen van 4 tot 18 jaar die (gedeeltelijk) niet in staat zijn om (regulier of speciaal) onderwijs te volgen. Vaak komen de kinderen die gebruik maken van dagbesteding uit een behandeltraject. 

Begeleiding Jeugd - weer naar school

weer terug naar school

Jeugdigen van 4 tot 18 jaar, die tijdelijk of gedeeltelijk niet in staat zijn om (speciaal) basis- of voortgezet onderwijs te volgen. Het perspectief is terug naar (een vorm van) onderwijs. 

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Bij deze zeer intensieve vorm van  individuele begeleiding ligt het accent op het versterken van de executieve functies. Hiermee verbeteren de uitvoering van de dagelijkse taken en de sociale vaardigheden van het kind.

Naschoolse opvang D'n Hoef

Gespecialiseerde begeleiding groep

Voor jeugdigen van 4 tot 18 jaar 
Begeleiding op D’n Hoef betekent zeer intensieve hulp en sturing. Het accent ligt op het vergroten van vaardigheden om tot een gedragsverandering te komen.

Logeren op D'n Hoef

logeren/vakantieopvang

Gaan alle vriendjes en vriendinnetjes regelmatig ergens slapen en lukt het uw kind maar niet? Heeft dit zijn weerslag op het gezin? Is overprikkeling aan de orde van de dag? Dan bieden wij vakantieopvang en logeren.