Buitsenschoolse opvang in Lierop tussen het groen en de dieren

Begeleiding jeugd

Voor ouders en kinderen van 4 t/m 18  jaar die te maken hebben met sociaal-emotionele problemen, ontwikkelings-stoornissen of wanneer het door omstandigheden (verlies, scheiding) tijdelijk even moeilijker gaat. Begeleiding op D’n Hoef betekent zeer intensieve hulp en sturing. Het accent ligt op het vergroten van vaardigheden om tot een gedragsverandering te komen. Begeleiding is altijd gericht op:

  • het stimuleren van probleemoplossend vermogen en een gedragsverandering
  • het vergroten van de veiligheid
  • het vergroten van ontwikkelingskansen van de jeugdige

duurzame Dagbesteding

Jeugdigen van 4 tot 18 jaar die (gedeeltelijk) niet in staat zijn om (regulier of speciaal) onderwijs te volgen. Vaak komen de kinderen die gebruik maken van dagbesteding uit een behandeltraject. 

Begeleiding Jeugd - weer naar school

weer terug naar school

Jeugdigen van 4 tot 18 jaar, die tijdelijk of gedeeltelijk niet in staat zijn om (speciaal) basis- of voortgezet onderwijs te volgen. Het perspectief is terug naar (een vorm van) onderwijs. 

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Bij deze zeer intensieve vorm van  individuele begeleiding ligt het accent op het versterken van de executieve functies. Hiermee verbeteren de uitvoering van de dagelijkse taken en de sociale vaardigheden van het kind.

Naschoolse opvang D'n Hoef

special. NASCHOOLSE OPVANG of groep?

Voor jeugdigen van 4 tot 18 jaar voor wie de reguliere BSO niet passend is vanwege explosief gedrag biedt D'n Hoef zowel de specialistische naschoolse- en vakantieopvang als gespecialiseerde begeleiding groep.
Ook voor tieners zijn er speciale groepen. 

Logeren op D'n Hoef

logeren

Gaan alle vriendjes en vriendinnetjes regelmatig ergens slapen en lukt het uw kind maar niet? Heeft dit zijn weerslag op het gezin? Is overprikkeling aan de orde van de dag? Dan is een maandelijks logeerpartijtje dé manier om te leren logeren.

Aanmeldformulier Begeleiding Jeugd

Via dit formulier kunt u uw kind of uzelf aanmelden voor begeleiding. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen we contact met u op. Bij het ontvangen van dit formulier leggen wij ook altijd contact met school en de gemeente.