Duurzame dagbesteding

Het hoofddoel van onze dagbesteding is om kinderen en tieners  succesvol de overstap te doen maken naar school of stage.  Vaak komen de kinderen die gebruik maken van dagbesteding uit een behandeltraject. Per dagdeel wordt gewerkt met een vast rooster waarbij natuurlijk leren en dierverzorging centraal staan.

begeleiding op zaterdag

Naar een volgende stap

Bij dagbesteding werken we aan een gedragsverandering. Deze kinderen zijn in staat om op zichzelf te reflecteren, maar raken nog te snel gefrustreerd en kunnen daardoor nog geen volledige week naar school. Leren en oefenen loopt hierdoor door elkaar heen. Een dagdeel heeft altijd een vast rooster en de kinderen werken in kleine groepjes onder leiding van een sociaal pedagogisch hulpverlener. Ouders worden betrokken bij de voortgang en er wordt ook met thuisopdrachten gewerkt. 

 • Help mij om mijn talenten te zien.
 • Help mij bij het oefenen van (psycho) sociale interactie/vaardigheden
 • Door voordoen, uitleg geven, aan de hand nemen of zelfs overnemen van algemene dagelijkse levensverrichtingen in de Hoefzoe boeken kinderen vooruitgang.
 • In de groep oefenen kinderen om kleine problemen op te lossen en elkaar feedback te geven.

Schooluitval voorkomen
D’n Hoef kan ook helpen met het voorkómen van schooluitval. Bij kinderen die dreigen uit te vallen worden de leer- en gedragsproblemen opgespoord en opgelost. De kinderen moeten weer het plezier in school en vertrouwen in het eigen kunnen terugkrijgen. Het gaat hier om kinderen die gedeeltelijk naar school gaan.

Team
De medewerkers van D'n Hoef kijken vooral naar wat iemand kan. Er wordt werk gemaakt van ieders talent. Dit alles vanuit hun professionele achtergrond en brede ervaring. Bij D'n Hoef vind je de volgende specialisaties:

 • Docenten
 • Sociaal pedagogisch hulpverleners
 • Gedragsdeskundige
 • Kinder-en jeugdpsycholoog
 • DAVIS- counselor
 • Paardencoaches
 • Vaktherapeuten

Financiering
Zorg voor jeugdigen/jongeren met een indicatie (JW-ZIN of WLZ- ZIN) wordt door de gemeente of verzekering vergoed. Dit kunt u regelen via de  gezins- en jongerencoaches van centrum voor jeugd en gezin of via de huisarts. Zorg voor volwassenen wordt via de WMO of WLZ- ZIN vergoed.

Dn Hoef Lierop, coaching met het paard

EEN MOOIE OPLEIDING

Bij D’n Hoef kun je tijdens de dagbesteding starten met de mbo-opleiding dierverzorging op niveau 1 of 2 en doorstromen naar het reguliere onderwijs.