Begeleiding individueel

De individuele begeleiding van D'n Hoef is gericht op het versterken van de executieve functies waardoor dagelijke taken en sociale vaardigheden verbeterd worden.
In dit traject gaat het in het algemeen over het weer toewerken naar optimaal kunnen functioneren in een groep.

begeleiding op zaterdag

Stap voor stap

Begeleiding is gericht op:

 • het stimuleren van het probleemoplossend vermogen waarmee we een gedragsverandering tot stand brengen
 • het vergroten van de veiligheid binnen het gezin
 • het vergroten van ontwikkelingskansen van de jeugdige

Hierbij maken we gebruik van verschillende methodieken, zoals:

Leren door te doen
Werken met paarden betekent "leren door te dóen". Dat vinden kinderen vaak fijn en maakt ze extra toegankelijk. Want als je beweegt, denk, doe en voel je van alles. Door vervolgens op de júiste manier te bewegen, kun je gedrag positief beïnvloeden en eventuele psychische klachten wegnemen of verminderen. In die zin heeft gespecialiseerde begeleiding met paarden ook veel weg van PMT (psychomotorische therapie). Alleen worden nu paarden ingezet en vindt deze gespecialiseerde begeleiding niet in de gymzaal plaats, maar heerlijk in de buitenlucht. Gespecialiseerde begeleiding met paarden kan je o.a. helpen om:

 • Lekkerder in je vel te zitten.
 • Meer zelfvertrouwen te krijgen.
 • Anderen geen pijn te doen.
 • Meer kracht en energie te krijgen.
 • Te leren wat je kan doen als je boos bent.
 • Voor jezelf op te leren komen.
 • Minder last te hebben van vervelende situaties van vroeger.
 • Minder angstig te zijn.
 • Minder verdriet te hebben.
 • Te leren hoe je om kan gaan met spanning.
 • Minder agressief te doen.
 • Gevoelens te leren uiten.

Team
De medewerkers van D'n Hoef kijken vooral naar wat iemand kan. Er wordt werk gemaakt van ieders talent. Dit alles vanuit hun professionele achtergrond en brede ervaring. Bij D'n Hoef vind je de volgende specialisaties:

 • Docenten
 • Sociaal pedagogisch hulpverleners
 • Gedragsdeskundige
 • Kinder-en jeugdpsycholoog
 • DAVIS- counselor
 • Paardencoaches
 • Vaktherapeuten

Financiering
Zorg voor jeugdigen/jongeren met een indicatie (JW-ZIN of WLZ-ZIN) wordt door de gemeente of verzekering vergoed. Dit kunt u regelen via de op gezins- en jongerencoaches van centrum voor jeugd en gezin of via de huisarts.
Zorg voor volwassenen wordt door de WMO of WLZ-ZIN vergoed.

Orthopedagogisch voltigeren

D'n Hoef hanteert tijdens gespecialiseerde begeleiding paard verschillende werkvormen die allemaal helpen bij het ontwikkelproces van kinderen. Bij orthopedagogisch voltigeren bijvoorbeeld (turnen op het paard) zoekt het kind constant naar balans waardoor het zich beter leert te concentreren en zijn motorische ontwikkeling verbetert. Maar ook grondwerk en rijden zijn geschikte werkvormen. In de omgang met het paard leert het kind zich sociaal te ontwikkelen en werkt het aan zijn interactie en communicatieve vaardigheden. Tijdens een deel van de therapie werken ouders en kinderen samen (systemisch werken). Volwassenen kunnen zich aanmelden voor paardencoaching.