D'n Hoef Lierop, zorg en onderwijs

Weer terug naar school

Uitgevallen op school?
Op D'n Hoef werken we aan de weg terug. 

begeleiding op zaterdag

Terug naar school

Het behandelprogramma van D'n Hoeft biedt een combinatie van onderwijs en zorg in één arrangement voor kindreen van 4 tot 18 jaar. Het perspectief is terug naar (een vorm van) onderwijs. 

Schooluitval voorkomen
D’n Hoef kan ook helpen in het voorkómen van volledig schooluitval. Bij kinderen die dreigen uit te vallen worden de leer- en gedragsproblemen opgespoord en opgelost. De kinderen moeten weer het plezier in school en vertrouwen in het eigen kunnen terugkrijgen.

Team
De medewerkers van D'n Hoef kijken vooral naar wat iemand kan. Er wordt werk gemaakt van ieders talent. Dit alles vanuit hun professionele achtergrond en brede ervaring. Bij D'n Hoef vind je de volgende specialisaties:

  • Docenten
  • Sociaal pedagogisch hulpverleners
  • Gedragsdeskundige
  • Kinder-en jeugdpsycholoog
  • DAVIS- counselor
  • Paardencoaches
  • Vaktherapeuten

Financiering
Zorg voor jeugdigen/jongeren met een indicatie (WLZ-ZIN of JW-ZIN) wordt door de gemeente of verzekering vergoed. Dit kunt u regelen via de  gezins- en jongerencoaches van centrum voor jeugd en gezin of via de huisarts.