Logeren bij D'n Hoef

Geen genoeg van D’n Hoef of een uithuisplaatsing en oververmoeide ouders voorkomen? Kom dan logeren op D’n Hoef! Iedere maand staan wij voor je klaar.

begeleiding op zaterdag

Logeren

Geen genoeg van D’n Hoef of een uithuisplaatsing en oververmoeide ouders voorkomen? Kom dan logeren op D’n Hoef! Iedere maand kun je bij ons blijven slapen en ontdekken hoe paarden slapen, wat voor geluiden je op een boerderij hoort en ’s ochtends vers gezochte eitjes bij het ontbijt! Back to basic met de jeugdhulpverleners van D'n Hoef

Team

  • Docenten
  • Sociaal pedagogisch hulpverleners
  • Gedragsdeskundige
  • Kinder-en jeugdpsycholoog
  • DAVIS- counselor
  • Paardencoaches
  • Vaktherapeuten

Financiering
Zorg voor jeugdigen/jongeren met een indicatie (JW-ZIN ofWLZ- ZIN) wordt door de gemeente of verzekering vergoed. Dit kunt u regelen via de  gezins- en jongerencoaches van centrum voor jeugd en gezin.